Χρήστης:
Κωδικός:
Απομνημόνευση:
Αρχική | Το περιοδικό | ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 - ΤΕΥΧΟΣ 60
ΤΟ ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ… και τα μυστικά του!
Η «αλλαγή του Νεγρεπόντε» (Negroponte’s switch), πρόβλεψε πριν λίγα χρόνια ό,τι: «όλες οι ραδιο-επικοινωνίες θα μετατραπούν σε ενσύρματες και όλα τα ενσύρματα δίκτυα θα μεταλλαχθούν σε ασύρματες ζεύξεις»?. Ήδη έχουμε εισέλθει στην εποχή αυτής της μετάπτωσης. Τα επίγεια ραδιοδίκτυα (Ραδιοφωνία, Τηλεόραση, μικροκυματικές ζεύξεις) παραχωρούν τη θέση τους στα καλωδιακά δίκτυα οπτικών ινών, ενώ τα κλασικά τηλεφωνικά δίκτυα υποχωρούν κάτω από την πίεση της κινητής τηλεφωνίας. Αυτή η θεμελιώδης μεταβολή αλλάζει και το ρόλο των «γραμμών μεταφοράς» (transmission lines). Τα ενσύρματα μέσα μετάδοσης χρησιμοποιήθηκαν σχεδόν αποκλειστικά στα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, μέχρι που έκαναν την εμφάνισή τους τα επίγεια και δορυφορικά μικροκυματικά συστήματα μετάδοσης. Σήμερα, οι ραδιοζεύξεις αντικαθίστανται και πάλι από γραμμές μεταφοράς «οπτικών ινών». Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, λοιπόν, οι γραμμές μεταφοράς έπαιξαν και συνεχίζουν να κατέχουν κύριο ρόλο στην τεχνολογία. Στη δορυφορική τηλεόραση, η «κάθοδος της κεραίας» παίζει κρίσιμο ρόλο στην ποιότητα της λήψης και πολλές φορές αναδεικνύεται σε καθοριστικό παράγοντα της σωστής εικόνας. Αν και η θεωρία των γραμμών μεταφοράς κυριαρχείται από πολύπλοκες εξισώσεις και βαριά μαθηματικά, που αποθαρρύνουν τον μη ειδικό, θα προσπαθήσουμε να δώσουμε μία εικόνα των αρχών που τις περιγράφουν και των λεπτομερειών που θα πρέπει να εφαρμόζονται σε μία σωστή δορυφορική εγκατάσταση.
Το Περιοδικό
Προηγούμενα Τεύχη
Ανατομία της ψηφιακής τηλεόρασης (Πρώτο μέρος)
ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΤΕΥΧΟΣ 130
Πολυπλεξία προγραμμάτων - PIDs
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΤΕΥΧΟΣ 125
Ψηφιακή τηλεόραση [από το Α έως το Ω] Μέρος Η Πολυπλεξία προγραμμάτων - μέρος Η’
ΜΑΪΟΣ 2014 ΤΕΥΧΟΣ 121
Ψηφιακή τηλεόραση [από το Α έως το Ω] Μέρος Z Πολυπλεξία προγραμμάτων - μέρος Ι’
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΤΕΥΧΟΣ 120
Ψηφιακή τηλεόραση [από το Α έως το Ω] Μέρος Ε: Συμπίεση μέρος Γ
ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΤΕΥΧΟΣ 119
Συμπίεση – (ΙΙ)
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΤΕΥΧΟΣ 118
Ψηφιακή τηλεόραση [από το Α έως το Ω] – Μέρος Γ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 116
Ψηφιακή τηλεόραση [από το Α έως το Ω] Μέρος Β: Αναλογικό σήμα Video και ψηφιοποίηση σε SDI
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 115
Ψηφιακή τηλεόραση [από το Α έως το Ω] – Μέρος Α’
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 114
Ειδικές μετρήσεις στο Explorer HD της Promax
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΤΕΥΧΟΣ 80
Περισσότερα άρθρα
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΝΕΑ
img
Μπείτε στο κανάλι μας στο YouTube