Χρήστης:
Κωδικός:
Απομνημόνευση:
Αρχική | Όροι χρήσης

H Smart Press ιδιοκτήτρια εταιρία του ιστότοπου www.doriforikanea.gr καλεί τους επισκέπτες του site, να διαβάσουν προσεκτικά τους παρακάτω όρους χρήσης και να προβούν σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών αυτού του ιστότοπου, μόνο εφόσον τους αποδέχονται πλήρως:

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του site www.doriforikanea.gr, συμπεριλαμβανομένων κειμένων, φωτογραφιών, σχεδίων και άλλου υλικού, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Press Line και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών.

Συνεπώς, τίποτε εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο αντιγραφής, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να φορτωθεί, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης αρχείων που προορίζονται για αυτό τον σκοπό, σε έναν προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή και μόνο για προσωπική χρήση.

Τα λοιπά έγγραφα, αρχεία και περιεχόμενο, που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παραπάνω web site και φέρουν σήματα τρίτων φορέων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή, του περιεχομένου του ανωτέρω web site, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της Smart Press.

Δήλωση Απορρήτου
Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και των δεδομένων εγγραφής που συλλέγονται στο πλαίσιο της λειτουργίας του δικτυακού τόπου υπόκεινται στον Ν. 2472/97 «για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» όπως ισχύει και στον Ν. 2774/99 «για την προστασία προσωπικών δεδομένων στον τηλεπικοινωνιακό τομέα».

Ο χρήστης/επισκέπτης/μέλος έχει όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τους προαναφερόμενους νόμους όπως τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη / μέλους του δικτυακού τόπου υπόκειται στις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου για την προστασία του ατόμου από την διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 και του ευρωπαϊκού δικαίου.

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΝΕΑ
img
Μπείτε στο κανάλι μας στο YouTube