Αυτόματη εγγραφή σειρών σε Enigma2

Του Περικλή Παντολέων

 

 

 Πολλοί χρήστες θα ήθελαν να έχουν έναν τρόπο αυτόματης εγγραφής των αγαπημένων τους σειρών, προκειμένου να μην χρειάζεται να ασχολούνται διαρκώς με τον προγραμματισμό εγγραφών. Εκτός από τις συνδρομητικές υπηρεσίες, υπάρχει ένας άριστος τρόπος και για δέκτες με λογισμικά Enigma 2, τον οποίο σας περιγράφουμε αναλυτικά παρακάτω!

Την λύση στα λογισμικά Enigma 2 σχετικά με την αυτόματη εγγραφή σειρών, δίνει ένα εξαιρετικό plugin με την ονομασία Auto timer. Το εν λόγω Plugin διατίθεται στα online feeds των διαφόρων λογισμικών για απευθείας download και εγκατάσταση, ενώ εμείς θα σας το περιγράψουμε κυρίως μέσω του κορυφαίου λογισμικού OpenATV, στο οποίο διατίθεται ενσωματωμένο. Να υπενθυμίσουμε ότι τα λογισμικά OpenATV, διατίθεται για έναν ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό δεκτών, συνεπώς και για τον δικό σας.
Επίσης, θα περιγράψουμε τη διαδικασία για αυτόματη εγγραφή ελληνικών σειρών, που σημαίνει ύπαρξη dvb-t tuner ή έστω USB dvb-t tuner, ενώ ο τρόπος ισχύει και για οποιαδήποτε ξένη σειρά από οποιονδήποτε δορυφόρο.

Βασική αρχική ρύθμιση

Στη διαδρομή Timers -> AutoTimers, εμφανίζεται μία κάρτα με οδηγίες, τις οποίες καλό είναι να τις διαβάσετε. Αφού κλείσετε την εν λόγω κάρτα, με το πλήκτρο MENU εμφανίζεται ένα μενού βασικών ρυθμίσεων, από το οποίο επιλέγουμε Setup. Στη συγκεκριμένη κάρτα, ενεργοποιούμε τη πρώτη επιλογή “Poll automatically”, η οποία σημαίνει ότι το Auto Timer θα ανιχνεύει αυτόματα για νέες εκπομπές, καθώς θα ανανεώνεται ο ηλεκτρονικός οδηγός προγράμματος, ενώ έχουμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε η παραπάνω ενέργεια να πραγματοποιείται μόνο σε κατάσταση Stand by, θέτοντας Enable στο δεύτερο πεδίο “Only poll while in standby”. Ακόμη, στο τέταρτο πεδίο Poll Interval (in mins), μπορούμε να θέσουμε κάθε πότε θα πραγματοποιείται ο έλεγχος για νέα επεισόδια που εμφανίζονται στον ηλεκτρονικό οδηγό προγράμματος.

Ηλεκτρονικός Οδηγός Προγράμματος – Το κλειδί της επιτυχίας

Αφού ενεργοποιήσουμε την επιλογή Poll Automatically, επιστρέφουμε στη βασική κάρτα ρυθμίσεων και επιλέγουμε “Import from EPG”, προκειμένου να εμφανιστεί η γνώριμη λίστα καναλιών, στην οποία θα πρέπει να βρούμε τη σειρά που μας ενδιαφέρει και να πατήσουμε το μπλε πλήκτρο που αντιστοιχεί στην ενέργεια Add Auto Timer.
Μετά την παραπάνω ενέργεια, θα εμφανιστεί η κάρτα Import Auto Timer, στην οποία θα πρέπει να αποεπιλέξουμε με ΟΚ τις επιλογές Exact match, Match Timespan, Only on Weekday και να πατήσουμε το πράσινο πλήκτρο.
Πλέον, βρισκόμαστε στη κυρίως κάρτα Edit AutoTimer, στην οποία θα θέσουμε τις σημαντικές επιλογές για την επιτυχία του όλου εγχειρήματος.

Σημαντικές ρυθμίσεις

Στην κάρτα Edit AutoTimer, θέτουμε «Ναι» στη πρώτη επιλογή Enabled και εστιάζουμε στο τρίτο πεδίο “Match title”, το οποίο θα καθορίσει ποιον τίτλο ακριβώς θα ψάχνει το Auto timer προκειμένου να τον θέσει υπό επικείμενη εγγραφή. Σε κάποιες σειρές δεν αναγράφεται πάντα ο ίδιος τίτλος καθώς ανανεώνεται ο EPG, όπως πχ η σειρά «Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα», στην οποία ο τίτλος εμπεριέχει και την λέξη 1ος Κύκλος ή 2ος Κύκλος, ανάλογα με τη μέρα.
Εάν αφήσουμε στο παράδειγμά μας το πεδίο Match title ως έχει, τότε η εγγραφή θα πραγματοποιείται μόνο για τα επεισόδια που αναγράφουν 1ος Κύκλος, με αποτέλεσμα να μην εγγράφονται τα νέα επεισόδια του 2ου Κύκλου, παρά μόνον τα παλιά. Έτσι, θα πρέπει να σβήσουμε τη λέξη 1ος Κύκλος και να αφήσουμε μόνο τον κυρίως τίτλο, δηλαδή «Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα».
Εννοείται ότι εάν θέλουμε, μπορούμε να επιλέξουμε να εγγράφονται τα επεισόδια μόνο του 2ου Κύκλου.

Το επόμενο πεδίο που θα πρέπει να «πειράξουμε» οπωσδήποτε, είναι το πεδίο “Custom offset”, το οποίο ενεργοποιούμε, ενώ εμφανίζονται από κάτω δύο επιπλέον πεδία Offset before recording (in m) και Offset after recording (in m).
Τα εν λόγω πεδία, σημαίνουν πόσα λεπτά πριν και μετά την πάροδο του EPG, θα διαρκεί η εγγραφή. Συνήθως μία σειρά στα επίγεια κανάλια, πάντα αργεί να ξεκινήσει και κατ’ επέκταση αργεί να τελειώσει, έτσι θα πρέπει στο πεδίο Offset after recording να θέσουμε πχ 30 ή 40 λεπτά, προκειμένου να καλύψουμε την καθυστέρηση και να μην διακοπεί η εγγραφή πριν τη λήξη του εκάστοτε επεισοδίου.
Στη συνέχεια, καλό είναι να προχωρήσουμε παρακάτω στο πεδίο Use a custom location και να επιβεβαιώσουμε ότι οι εγγραφές θα αποθηκευτούν στη τοποθεσία media/hdd/movie.
Τέλος, πατάμε το πράσινο πλήκτρο και στην κάρτα AutoTimer, θα δούμε τον ρυθμισμένο χρονοδιακόπτη, όπου πατώντας και πάλι το πράσινο πλήκτρο για την ενέργεια Save, θα αποθηκεύσουμε τις ρυθμίσεις μας.
Στη συνέχεια με διαδοχικά Exit, θα εμφανιστεί μήνυμα πόσα επεισόδια βρέθηκαν και καταγράφτηκαν στον Auto Timer.
Πλέον, έχουμε ρυθμίσει τον αυτόματο χρονοδιακόπτη εγγραφής, ο οποίος θα φροντίσει να εγγράφεται η όποια αγαπημένη μας σειρά, ακόμη κι αν αλλάξει ώρα ή μέρα μετάδοσης.

Σχετικά Άρθρα