Χρήστης:
Κωδικός:
Απομνημόνευση:
Αρχική | Το περιοδικό | ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 - ΤΕΥΧΟΣ 130
Ανατομία της ψηφιακής τηλεόρασης (Πρώτο μέρος)

Ιωακείμ Παπαδόπουλος, MSc

Υπεύθυνος τεχνικού τμήματος Edision Hellas

Από αυτό το τεύχος, ξεκινάμε μια σειρά άρθρων για όλη την αλυσίδα της ψηφιακής τηλεόρασης, ξεκινώντας από τα βασικά στάδια, δηλαδή το transport stream, την πολυπλεξία και την αποπολυπλεξία.

 

 

 

 


Λαμβάνοντας υπόψη το βάθος και την έκταση της ελληνικής γλώσσας, δυστυχώς μερικοί όροι θεωρούνται δύσκολοι στην απόδοσή τους σε αυτήν και προς αποφυγή παρερμηνειών, ήταν αναπόφευκτο να χρησιμοποιηθούν κάποιες λέξεις στην αγγλική.


Individual stream operations (PES Packet Layer-H.264 Video and MPEG4 HE AAC v2 Audio)

Ως γενικότερη εικόνα για την κωδικοποίηση ενός συστήματος, απαιτούνται κάποιες ροές μεταφοράς, Transport Stream και Program Stream. Κάθε μία βελτιστοποιείται για ένα σύνολο αιτήσεων που θα ζητηθεί ανάλογα από τον δέκτη - αποκωδικοποιητή Integrated Receiver Decoder (IRD). Και οι 2 είναι αναγκαίες όμως για τον κατάλληλο συγχρονισμό ήχου /εικόνας/δεδομένων κατά την αποκωδικοποίηση, καθώς και για την αποφυγή των φαινόμενων της υπερχείλισης (overflow) και έλλειψης δεδομένων(underflow) στο κύκλωμα των data buffers.Οι πληροφορίες κωδικοποιούνται σε σύνταξη χρησιμοποιώντας χρονικές σφραγίδες(time stamps) οι οποίες παρουσιάζουν χρόνους για την κωδικοποίηση και την παρουσίαση των κωδικοποιημένων πληροφοριών(encoder) ήχου/εικόνας, αλλά και του χρόνου παράδοσης της ροής μεταφοράς καθαυτής.

Το Περιοδικό
Προηγούμενα Τεύχη
Πολυπλεξία προγραμμάτων - PIDs
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΤΕΥΧΟΣ 125
Ψηφιακή τηλεόραση [από το Α έως το Ω] Μέρος Η Πολυπλεξία προγραμμάτων - μέρος Η’
ΜΑΪΟΣ 2014 ΤΕΥΧΟΣ 121
Ψηφιακή τηλεόραση [από το Α έως το Ω] Μέρος Z Πολυπλεξία προγραμμάτων - μέρος Ι’
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΤΕΥΧΟΣ 120
Ψηφιακή τηλεόραση [από το Α έως το Ω] Μέρος Ε: Συμπίεση μέρος Γ
ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΤΕΥΧΟΣ 119
Συμπίεση – (ΙΙ)
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΤΕΥΧΟΣ 118
Ψηφιακή τηλεόραση [από το Α έως το Ω] – Μέρος Γ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 116
Ψηφιακή τηλεόραση [από το Α έως το Ω] Μέρος Β: Αναλογικό σήμα Video και ψηφιοποίηση σε SDI
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 115
Ψηφιακή τηλεόραση [από το Α έως το Ω] – Μέρος Α’
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 114
Ειδικές μετρήσεις στο Explorer HD της Promax
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΤΕΥΧΟΣ 80
Πως να επιλέξετε Επίπεδη Ψηφιακή Τηλεόραση
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 ΤΕΥΧΟΣ 76
Περισσότερα άρθρα
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΝΕΑ
img
Μπείτε στο κανάλι μας στο YouTube