Τον μετασχηματισμό των τηλεπικοινωνιακών παρόχων φέρνει το 5G. Τα έσοδά τους, σε συνδυασμό με το Internet of Things (IoT) δύναται να ενισχυθούν στην Ελλάδα έως και 2 δις. ευρώ το 2026, ενώ της ευρύτερης αγοράς έως και 4 δις. ευρώ.

Οι παραπάνω εκτιμήσεις ανήκουν στα στελέχη της Ericsson που «τρέχουν» διάφορες σχετικές μελέτες σε όλο τον κόσμο.

Όπως είπαν κατά την ενημέρωση που έκαναν για τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις ο Γιώργος Παππάς, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Ericsson Ελλάδος και η Μαρία Μπούρα Government & Industry Relations and Innovation, έπειτα από ανάλυση περίπου 200 περιπτώσεων χρήσης 5G στους δέκα διαφορετικούς κλάδους υπό μελέτη, εντοπίστηκαν εννέα διαφορετικά clusters περιπτώσεων χρήσης, τα οποία μπορούν να υλοποιηθούν από τους παρόχους οριζόντια, καλύπτοντας δηλαδή περισσότερους από έναν κλάδους, δημιουργώντας έτσι οικονομίες κλίμακας για τις σημαντικές επενδύσεις που απαιτούνται, βελτιώνοντας το business case υλοποίησης του 5G για βιομηχανική χρήση και ψηφιοποίηση των κλάδων.

Τα συγκεκριμένα clusters αναλύθηκαν κατόπιν ως προς τη δυσκολία υλοποίησής τους και τη δυσκολία της διάθεσής τους στην αγορά. Σύμφωνα με αυτήν την μελέτη, τα clusters της Αυτοματοποίησης σε Πραγματικό Χρόνο (Real-Time Automation) και των Ενισχυμένων Υπηρεσιών κινούμενης εικόνας (Enhanced Video Services), ακολουθούμενα από το cluster υπηρεσιών Παρακολούθησης και Ιχνηλάτησης (Monitoring & Tracking), είναι εκείνα που αναμένεται να έχουν τη μεγαλύτερη συνεισφορά στα δυνητικά έσοδα των παρόχων από υπηρεσίες 5G στην Ελλάδα.

Για να εξασφαλίσει στους παρόχους τα προαναφερόμενα έσοδα η έλευση του 5G θα πρέπει να αλλάξουν τα επιχειρηματικά μοντέλα στις περισσότερες αγορές, συμπεριλαμβανομένων και των τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων. Οι πάροχοι θα χρειασθεί να κινηθούν πολύ περισσότερο προς την προσφορά υπηρεσιών κατευθείαν προς τους συνδρομητές τους, πέρα από την παροχή δικτύων. Υπηρεσίες όπως το virtual gaming που απαιτούν δίκτυα πολύ χαμηλής καθυστέρησης (ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του 5G) θα παρέχονται απευθείας από τους παρόχους, για να μπορούν έτσι να ελέγχουν την ποιότητα της υπηρεσίας, εφόσον βεβαίως η εν λόγω βιομηχανία υιοθετήσει αυτή τη λογική.

Αλλαγές θα παρατηρηθούν και στους παρόχους over the top που σήμερα παρέχουν υπηρεσίες χρησιμοποιώντας τα δίκτυα των τηλεπικοινωνιακών παρόχων.

Ο κ. Παππάς επεσήμανε ακόμη ότι «το 5G αναμένεται να επιταχύνει σημαντικά την ψηφιοποίηση όλων των κλάδων της οικονομίας. Οι πάροχοι διεθνώς, καθώς και οι διάφοροι κλάδοι κινούνται με σταθερά βήματα προς την υλοποίηση του 5G σε πολλές χώρες ανά τον κόσμο, αναπτύσσοντας πειραματικά δίκτυα και δοκιμές σε συνεργασία με άλλους κλάδους. Η τηλεπικοινωνιακή αγορά της Ελλάδας πρέπει να ακολουθήσει και η Ericsson είναι πανέτοιμη να ηγηθεί των εξελίξεων.»

Σύμφωνα επίσης με την κατασκευάστρια τηλεπικοινωνιακών υποδομών οι συνεργασίες αποτελούν το κλειδί της ανάπτυξης των νέων περιπτώσεων χρήσης και των επιχειρηματικών μοντέλων του 5G. Σήμερα, 39 πάροχοι διεθνώς εμπιστεύονται την Ericsson έχοντας συνάψει στρατηγικές συμφωνίες μαζί της για τη χάραξη της μελλοντικής τους πορείας στον κλάδο του 5G. Επιπλέον, η Ericsson έχει ήδη υπογράψει συμβόλαια υλοποίησης δικτύων 5G με 7 παρόχους και συμφωνίες συνεργασίας με 20 επιχειρηματικούς εταίρους και 45 πανεπιστήμια και ερευνητικά/τεχνολογικά ινστιτούτα.