Η οριστικοποίηση από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) της απόφασής του για την απόδοση πέντε τηλεοπτικών αδειών εθνικής εμβέλειας, σε ΣΚΑΪ, STAR, Alpha, ANT1 και Ε TV, έναντι τιμήματος 35 εκατ. ευρώ (η κάθε μια άδεια) φέρνει το κλείσιμο του Mega που για τους γνωστούς λόγους δεν μπήκε στη διαδικασία που προηγήθηκε.

Όπως έσπευσε να διευκρινίσει χθες ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Νίκος Παππάς, ερωτηθείς σχετικά, το Mega, δεν μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί, όταν τα αδειοδοτημένα πλέον πέντε κανάλια θα πληρώσουν για να εκπέμπουν.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του ΕΣΡ οι προαναφερόμενοι οριστικοί δικαιούχοι οφείλουν να προβούν στην καταβολή της πρώτης δόσεως της αδείας τους (ύψους 3,5 εκατ. ευρώ) εντός δεκαπέντε ημερών. Πιθανότατα τότε να επιχειρηθεί το οριστικό κλείσιμο του Mega, έπειτα από 28 ολόκληρα χρόνια. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης αποπληρωμής της πρώτης αυτής δόσεως, ο οριστικός δικαιούχος εκπίπτει αυτομάτως της αδείας και καταπίπτει ταυτοχρόνως η κατατεθείσα εγγυητική επιστολή συμμετοχής του στη διαδικασία.

Όπως σημειώνεται από την ανεξάρτητη αρχή ο ANT1 την ενημέρωσε ότι για την κάλυψη της πρώτης δόσης του τιμήματος θα προβεί σε τραπεζικό δανεισμό από αναγνωρισμένο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της αλλοδαπής, προσκομίζοντας τα σχετικά παραστατικά. Το Ε TV αντίστοιχα δήλωσε στο ΕΣΡ ότι η κάλυψη του ποσού της πρώτης δόσης της αδείας θα προέλθει από αύξηση του μετοχικού του κεφαλαίου η οποία έχει ήδη ολοκληρωθεί. Όλοι οι υπόλοιποι οριστικώς προεπιλεγέντες ενημέρωσαν ότι η κάλυψη της πρώτης δόσης του τιμήματος θα γίνει από χρηματικούς πόρους προερχόμενους από την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, προσκομίζοντας σχετικά παραστατικά και υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών τους.

Οι υπόλοιπες 9 δόσεις θα καταβάλλονται εντός του μηνός Ιανουαρίου κάθε ημερολογιακού έτους. Υπενθυμίζεται ότι οι άδειες που προκηρύχθηκαν με τιμή εκκίνησης τα 35 εκατ. ευρώ ήταν 7. Προσήλθαν αρχικά 6 ενδιαφερόμενοι, ωστόσο, απορρίφθηκε το αίτημα της εταιρείας Τηλεοπτικής Ελληνική γιατί δεν πληρούσε όρο του διαγωνισμού.